الگوی طراحی Memonto جاوا

مرداد ۲۳, ۱۳۹۶ 0

هدف بدون تخلف از کپسوله‌سازی، وضعیت داخلی شیء ضبط و استخراج می‌کند از این رو شیء بعداً می‌تواند به این حالت برگردد. الگوی طراحی Memonto […]

الگوی طراحی Iterator جاوا

مرداد ۱۸, ۱۳۹۶ 0

تعریف روشی برای دستری به عناصر یک شیء اگریگیت فراهم می‌کند بدون اینکه اصول پیاده‌سازی و ساختمان دادهٔ لایهٔ زیرین اگریگیت را نمایش دهد. الگوی […]

الگوی طراحی Interpreter جاوا

مرداد ۱۲, ۱۳۹۶ 0

# هدف یک بازنمایی برای گرامر زبان داده شده تعریف می‌کند و مفسر توسط این باز نمایی، جملات زبان را تفسیر می کند. الگوی طراحی […]

الگوی طراحی Visitor جاوا

مرداد ۱۰, ۱۳۹۶ 0

# هدف اعمالی که باید روی عناصری از شیء اجرا شود را ارائه می‌کند. این الگو اجازه را می‌دهد تا اعمال جدیدی تعریف کنید بدون […]

الگوی طراحی Command جاوا

تیر ۲۳, ۱۳۹۶ 0

درخواست را به عنوان یک شیء کپسوله می‌کند، از این رو اجازه می‌دهد تا بتوانید کارخوه‌ها را با درخواست‌ها، صف‌ها و یا لاگ‌های متفاوت پارامتری […]

الگوی طراحی Adapter جاوا

تیر ۲۲, ۱۳۹۶ 0

هدف این الگوی طراحی، تبدیل interface موجود (جدید) به interface مورد انتظار سیستم است. وقتی کاربرد دارد که interface موجود قابل تغییر نباشد و شما […]

الگوی طراحی Template جاوا

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ 0

تعریف استخوان‌بندی و شالودهٔ اصلی عملیات الگوریتم را تعریف می‌کند، و پیاده‌سازی هر مرحله را به زیرکلاس‌ها می‌سپارد. این الگو، به زیرکلاس‌ها این اختیار را […]

الگوی طراحی Strategy جاوا

تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 0

هدف خانواده‌ای از الگوریتم ها را تعریف می‌کند، هر یک را کپسوله می‌کند و آن‌ها را جابه‌جا پذیر می‌کند. الگوی استراتژی اجازه می‌دهد که الگوریتم‌ها […]

الگوی طراحی State جاوا

تیر ۱۳, ۱۳۹۶ 0

هدف به شیء این اجازه را می‌دهد که وقتی وضعیت درونی‌اش تغییر کرد، رفتارش را تغییر دهد. به نظر می‌رسد که شیء کلاس خود را […]

1 2 3 22