سورس مسئله حدف کلمه یا رشته از رشته دیگر با جاوا Java

یک مسئله جالب

سورس مسئله حدف کلمه یا رشته از رشته دیگر با جاوا Java

این مسئله به این صورت هست که دو رشته داده میشود هر تعداد رشته دوم در رشته اول باشد را حذف میکنیم. این مسئله ما به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست.

Example

withoutString(“Hello there”, “llo”) → “He there”
withoutString(“Hello there”, “e”) → “Hllo thr”
withoutString(“Hello there”, “x”) → “Hello there”

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*