سورس مسئله الگوریتم فرگشتی با جاوا Java

الگوریتم‌های فرگشتی (Evolutionary algorithms)، زیر مجموعه‌ای از محاسبات فرگشتی است و در شاخه هوش مصنوعی قرار می‌گیرد و شامل الگوریتم‌هایی جهت جستجو است که در آن‌ها عمل جستجو از چندین نقطه در فضای جواب آغاز می‌شود.

الگوریتم‌های فرگشتی به طور اساسی با دیگر روش‌های بهینه‌سازی و جستجوی مرسوم قدیمی تفاوت دارند. برخی از این تفاوت‌ها عبارتند از:

الگوریتم‌های فرگشت‌پذیر تنها یک تک نقطه را جستجو نمی‌کنند بلکه جمعیتی از نقاط را به صورت موازی بررسی می‌نمایند.
الگوریتم‌های فرگشت‌پذیر نیاز به اطلاعاتی ضمنی و دیگر دانش‌های مکمل ندارند؛ تنها تابع هدف و شایستگی مربوطه در جهت‌های جستجو تأثیر گذارند.
الگوریتم‌های فرگشت‌پذیر از قوانین در حال تغییر احتمالی بهره می‌برند و نه موارد مشخص و معین.
استفاده از الگوریتم‌های فرگشت‌پذیر به طور کلی خیلی سر راست است، زیرا هیچگونه محدودیت‌هایی برای تعریف تابع هدف وجود ندارد.
الگوریتم‌های فرگشت‌پذیر تعداد زیادی از پاسخ‌های قابل قبول را بدست می‌دهند و انتخاب پایانی بر عهده کاربر است؛ لذا در مواردی که مسئله مورد نظر شامل یک پاسخ مفرد نمی‌باشد، مثلاً خانواده‌ای از پاسخ‌های بهینه-پَرِتو، مشابه آنچه در بهینه‌سازی چند هدفه و مسائل زمان‌بندی وجود دارد. الگوریتم‌های فرگشتی برای شناسایی این پاسخ‌های چندگانه به طور همزمان ذاتاً کارآمدند.

سورس مسئله الگوریتم فرگشتی با جاوا Java

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*