سورس مسئله اعداد خوشحال با جاوا Java

اعداد خوشحال عدد صحیح مثبتی را در نظر بگیرید و مجموع مربعات ارقام آن را به عنوان عدد بعدی بنویسید. این کار را ادامه دهید. در صورتیکه این رویه به عدد یک ختم شود عدد اصلی شما یک عدد خوشحال (به انگلیسی: happy number) نامیده می‌شود در غیر این صورت آن عدد یک عدد غیر خوشحال (به انگلیسی: unhappy number) می‌باشد.
به طور مثال:

۷ -> ۴۹ -> ۹۷ -> ۱۳۰ -> ۱۰ -> ۱
پس عدد ۷ یک عدد خوشحال است.
۴ -> ۱۶ -> ۳۷ -> ۵۸ -> ۸۹ -> ۱۴۵ -> ۴۲ -> ۲۰ -> ۴
پس عدد ۴ یک عدد غیر خوشحال است.

سورس مسئله اعداد خوشحال با جاوا Java

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*