سورس مسئله قضبه رمزی با جاوا Java

در علم ترکیبیات قضیهٔ رمزی بیان می‌کند که در رنگ آمیزی یال‌های هر گراف کامل (گراف ساده‌ای که در آن هر رأس به تمامی رئوس دیگر به وسیلهٔ یک یال متصل است) به اندازهٔ کافی بزرگی می‌توان زیر گراف‌های کامل تک رنگ یافت. در رنگ آمیزی با دو رنگ قضیهٔ رمزی بیان می‌کند که برای هر جفت از اعداد صحیح و مثبت (r,s) کوچکترین عدد مثبت R(r,s) وجود دارد به گونه‌ای که برای هر گراف کامل با R(r,s) راس که یال‌های آن با دو رنگ قرمز و آبی رنگ آمیزی شده باشند، زیرگراف کاملی با r راس وجود دارد که کاملاً آبی شده باشد یا زیر گراف کاملی با s راس وجود دارد که کاملاً قرمز شده باشد. در این جا R(r,s) به عدد صحیحی دلالت می‌کند که به r و s وابسته‌است.

سورس مسئله قضبه رمزی با جاوا Java

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*