پروژه شبیه سازی مهندسی صنایع

امروز کد پروژه شبیه سازی مهندسی صنایع که در دانشگاه آزاد اردبیل توسط یکی از اساتید مطرح شده بود و توسط زبان cpp  توسعه یافته را برای شما به اشتراک می گذاریم

نقاطی که در این سوال مطرح شده اند بیشتر جنبه آماری دارند که بعد از بررسی های انجام شده توابعی برای این کار توسعه نیافته است البته در استاندارد جدید cpp به نام cpp11 بعضی توابع در کتابخانه random.h نوشته شده بودند که یکی از توابع توسط ما در برنامه استفاده شد است اما توابع مانند بتا و گاما و پواسن به صورتی که در مسله مورد نیاز بود توسعه نیافته بودند و پیاده سازی دشواری داشتند به همین دلیل تمامی ۹ حالت مورد نظر مسله از نوع نوشته توسعه داده شده است

این شبیه سازی یک میلیون بار اجرا می شود و زمان اجرایی بالایی دارد تا ۵۵۰ ثاینه در سیستم core i7 البته در سیستم های متفاوت تست کریدم و از ۷۵۰ ثاینه بیشتر مشاهده نشد قسمت محاسبه زمان شبیه سازی هم در کد کنجانده شده است. خب حالا صورت مسله:

یک پروژه به وسیله شبکه زیر نمایش داده شده است.زمان اجرای فعالیت ها و متغییر های تصادفی هستند.

ml

متغییر های  تصادفی زمان اجرای فعالیت ها مطابق با جدول زیر هستند.

 

شماره فعالیت نوع متغییر تصادفی زمان اجرای فعالیت ها
۱ یکنواخت با پارامتر های a=5,b=7
۲ نمایی با پرامتر ۱/۵=λ
۳ مثلثی با پارمتر های a=4 , b = 6,c=7
۴ ویبال با پارامتر های ۱/۱۰,ɑ=۲=λ
۵ گاما با پارامتر های ۱/۳, ɑ =۳=λ
۶ نرمال با =۶ , σ=۱/۴µ
۷ پواسن با پارامتر های ۱/۲,t=10=λ
۸ بتا با پرامترهای ɑ =۲,β=۳,a=5,b=8
۹ دو جمله ای با پارامترهای n=6,p=2/3

الف: این پروژه یک میلیون بار شبیه سازی شود.

ب: درصد بحرانی بودن هر یک از فعالیت ها و هر یک از مسیر ها را تخمین بزند.

ج:احتمال آن را که این پروژه در مدتی کمتر از ۳۵ واحد زماین تکیمل شود تخمین بزنید.

کد:

در ادامه مطالب

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*