الگوی طراحی Visitor جاوا

مرداد ۱۰, ۱۳۹۶ 0

# هدف اعمالی که باید روی عناصری از شیء اجرا شود را ارائه می‌کند. این الگو اجازه را می‌دهد تا اعمال جدیدی تعریف کنید بدون […]

الگوی طراحی Command جاوا

تیر ۲۳, ۱۳۹۶ 0

درخواست را به عنوان یک شیء کپسوله می‌کند، از این رو اجازه می‌دهد تا بتوانید کارخوه‌ها را با درخواست‌ها، صف‌ها و یا لاگ‌های متفاوت پارامتری […]

الگوی طراحی Adapter جاوا

تیر ۲۲, ۱۳۹۶ 0

هدف این الگوی طراحی، تبدیل interface موجود (جدید) به interface مورد انتظار سیستم است. وقتی کاربرد دارد که interface موجود قابل تغییر نباشد و شما […]

الگوی طراحی Template جاوا

تیر ۱۹, ۱۳۹۶ 0

تعریف استخوان‌بندی و شالودهٔ اصلی عملیات الگوریتم را تعریف می‌کند، و پیاده‌سازی هر مرحله را به زیرکلاس‌ها می‌سپارد. این الگو، به زیرکلاس‌ها این اختیار را […]

الگوی طراحی Strategy جاوا

تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 0

هدف خانواده‌ای از الگوریتم ها را تعریف می‌کند، هر یک را کپسوله می‌کند و آن‌ها را جابه‌جا پذیر می‌کند. الگوی استراتژی اجازه می‌دهد که الگوریتم‌ها […]

الگوی طراحی State جاوا

تیر ۱۳, ۱۳۹۶ 0

هدف به شیء این اجازه را می‌دهد که وقتی وضعیت درونی‌اش تغییر کرد، رفتارش را تغییر دهد. به نظر می‌رسد که شیء کلاس خود را […]

الگوی طراحی Observer با جاوا

خرداد ۳۱, ۱۳۹۶ 0

# هدف وابستگی یک-به-چند بین اشیاء تعریف می‌کند بنابراین وقتی یک شیء وضعیت‌اش را تغییر می‌دهد، تمامی اشیاء وابسته به آن از آن تغییر مطلع […]

الگوی طراحی Template جاوا

خرداد ۲۱, ۱۳۹۶ 0

# تعریف استخوان‌بندی و شالودهٔ اصلی عملیات الگوریتم را تعریف می‌کند، و پیاده‌سازی هر مرحله را به زیرکلاس‌ها می‌سپارد. این الگو، به زیرکلاس‌ها این اختیار […]

1 2 3 4 23